Civitan games

Lørdag den 12. september 2015 afholdt Civitan Club Sæby det årlige sportsstævne for handicappede. Der deltog 58 personer i dette års stævne.

Stævnet startede med morgenkaffe og rundstykker samt morgenbrød. Herefter blev der varmet op i Manegens forhal.

Der blev efterfølgende skudt med bue og pil samt spillet boccia

om eftermiddagen gik man til Sæby bowlinghal for at bowle

Kl. 1700 møder alle omklædt op i Manegen igen for at spise festmiddag sammen med borgmester Birgit Hansen.

Borgmesteren overrækker herefter medaljer til alle deltagere.

Stævnet afsluttes med dans indtil kl. 21,00 hvor festen slutter.

 

 

Civitans handicapudvalg:

Hans Abildgaard

Hans Overgaard

Mogens Eltved

Leif Simonsen

De smukt dækkede borde i Manegen

Vores dygtige "Madmor"

Birgit Erikstrup

Opvarmning i forhallen

Guld, Sølv og Broncemedaljer

Borgmester Birgit Hansen og

aftenens civitan - vært

Hans Abildgaard

Aktivitet på bowlingbanen

Borgmester Birgit Hansen klar til overrækning af medaljer

Borgmester Birgit Hansen

i samtale med Pia fra Sæby

PRÆMIEOVERRÆKKELSERNE: