Medlemmer

Hans Overgaard
Solvænget 1, 9300 Sæby
bhovergaard@
safnet.dk

Jørgen Skovsgaard
Apholmenvej 15, 2. lejl. 1, 9900 Frederikhavn

Thorkild Hansen
Høgevej 4, 9300 Sæby
hybholt@skyline
mail.dk

Mogens Eltved
Sæbygård-parken 85, 9300 Sæby
lmeltved@gmail.
com

Renè Frederiksen
Hjørringvej 109, 9300 Sæby info@festservice.dk

Hans Abildgaard
Håbetsvej 2, 9300 Sæby hansabild1@gmail.
com

Aage Krolykke
Egetsvej 27, Stenhøj, 9900 Frederikshavn
aage@krolykke.dk

Poul Erik Nielsen
Oluf Krags Vej 2, 9300 Sæby ingerpoul@mail123.dk

Mogens Christensen
Jacob Friisvej 1, 9300 Sæby mogens_a_chr@hotmail.dk

John Madsen
Virkelyst 50, 9300 Sæby johnlm11@hotmail.dk

Knud Erik Stevn
Søvænget 6, 9370 Hals
ike@stevn.eu

Leif Simonsen
Harald Bergsteds- vej 3, 9300 Sæby kpls@saf1.dk

Frode Andreasen
Kattegatsvej 17, 9300 Sæby frodeandreasen@
saf1.dk

Bestyrelsen

Thorkild Hansen 
hybholt@skylinemail.dk

Formand


Hans Abildgaard
hansabild1@gmail.com

Kasserer

Hans Overgaard  bhovergaard@safnet.dk

Afgående
formand


Knud Erik Stevn
ike@stevn.eu

Sekretær

Mogens Eltved 
lmeltved@gmail.
com

Menigt medlem