Vores grundpiller

CIVITAN har 3 formål:

At – samle personer med vidt forskellig baggrund og erfaring, at give den enkelte nye impulser og at skabe forståelse for andres handlinger, meninger og interesser.

At – arbejde for en bedre samfundsholdning baseret på hjælpsomhed og fællesskab, som danner grundlaget for et godt og bedre samfund for alle.

At – yde en indsats for de steder i nærmiljøet, som har hjælp behov. Det være sig handicappede, ældre og andre svage samfundsgrupper, som føler sig svigtet i dagligdagen.

Civitan organisationen er upolitisk, men bygger på samarbejde, demokrati og åbenhed.

Civitan har ingen religionstilknytning, men ønsker tolerance og forståelse mellem mennesker.

Civitan prioriterer hjælp til handicappede, ældre, ensomme og andre svage samfundsgrupper, hvis hjælpebehov er højest.

Hvem kan blive medlem af Civitan?

Enhver ansvarsbevidst og samfundsinteresseret mand over 18 år kan blive medlem af Civitan klub.

Motto;

For en bedre samfundsånd